Primària - ESO - Batxillerat

Universitat, Proves d'Accés, CAS, Graduat ESO, Batxillerat i ESO Online

Aula Assessorament de l'estudi

Què oferim?

  • Un espai familiar on disposar d’un professor per a repassar continguts, resoldre dubtes i fer feina.
  • Adquirir noves eines per a aprendre a organitzar-se i planificar-se la feina i així ser més eficient i no haver de dedicar-hi tanta estona.
  •  Adquirir estratègies d’autoreflexió sobre els processos d’aprenentatge.
  •  Un espai distès on el fet de fer deures o estudiar sigui el més semblant a la vida real, lluny d’aules segregades per edats i matèries.
  • Un tutor/guia d’aprenentatge, no només acadèmic, amb qui els alumnes puguin confiar i expressar-se sent ells mateixos sense els filtres dels rols familiars o de l’aula de l’institut.
  •  Un espai on els alumnes es sentint reconeguts, on sàpiguen que hi ha algú que controla la globalitat de la feina i responsabilitats que tenen i que els ajuda a organitzar-ho.
  • Desenvolupar estratègies metacognitives que els dotin de control i responsabilitat, a la vegada que els  portaran motivació al buscar l’autosuperació.
  • Possibilitat oberta a tots els pares o famílies de poder expressar les seves inquietuds i visió sobre els seus fills o que busquen consell professional.
  • Desenvolupament de l’autonomia, que aprengui a afrontar sol els diferents reptes acadèmics. (el “professor” no és més que un guia del procés). 
Et donem les eines perquè puguis aprendre tot allò que et proposis, quan tu t'ho proposis! Sigues autònom! Sigues lliure de ser qui vulguis

Ciències Personalitzades

Les Ciències Personalitzades és una aula on un docent especialitzat en ciències et donarà les eines perquè tu resolguis aplicant la teoria.

Segon Cicle d'ESO i Batxillerat

ESO 2n Cicle

Batxillerat Social

Batxillerats Científics i Tecnològics

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Matemàtiques

Física i Química

Economía

Física - Química

Biologia

Economía de l'Empresa

Tecnología - Tecnología Industrial

Des de l’acadèmia ens hem adonat que aquells aprenentatges que requereixen la posada en pràctica de teoria, són amb els que els alumnes necessiten major seguiment; amb la memòria no és suficient!

Classes Particulars

Si vols reforçar o aprofundir en una o vàries matèries o si vols preparar un examen, posem a la teva disposició un professor titulat només per a tu.

Classes Individuals Personalitzades. Primària, ESO, Batxillerat, Proves d’Accés i Universitat.

Planificació dels deures i del treball realitzat durant les classes.

Treball de tècniques i estratègies d’aprenentatge.

Reforç de totes les matèries que es treballen al llarg del curs.

Problemes i exercicis adaptats a cada curs.