Pagaments

  • Els pagaments s’han d’efectuar mensualment a cada inii de mes, abans que les classes siguin cursades.
  • La matrícula s’abonarà a l’iniciar les classes.Té la finalitat de garantir un compromís de continuitat que ens permeti dur a terme el nostre mètode i filosofía educativa, per tant, si un alumne deixa de venir, al tornar-se a incorporar haurà d’abonar de nou la matrícula.

Classes Particulars

  • Les classes particulars, en cas de ser anul·lades amb 24h d’antelació podran recuperar-se en una nova hora pactada entre el docent i l’alumne.
  • Les classes particulars que caiguin en dia festu ja es descompten a l’hora de fer la planificació educativa mensual.

Aula d'Assessorament de l'Estudi

  • Les sessions d’Aula d’Assessorament de l’Estudi anul·lades no es recuperen, això és així per garantir el bon funcionament i l’aprofitament de tots el alumnes, Màxim 4 alumnes per docent.
  • Les sessions que caiguin en dia festiu no es recuperen, estan contemplades en els preus del pack, la tarifa és mensual i no per hores, el que fa que hi hagi mesos de 5 setmanes en que us beneficieu de més hores i d’altres de menys.

Ciències Personalitzades

  • Les sessions de Ciències Personalitzades no es recuperen, això és així per garantir el bon funcionament i l’aprofitament de tots els alumnes. Màxim 4 alumnes per docent.
  • Les hores de Ciències Personalitzades que caiguin en dia festiu ja es descompten a l’hora de fer la planificació educativa mensual.

Funcionament Cal Saber

En l’última sessió de cada mes s’entrega als alumnes una targeta amb la planificació educativa i la quota del següent mes.

  • A final de cada mes l’equip docent fem una revisió del planning establert per cada alumne, valorant el seu procés d’aprenentatge i reconsiderant, si calen, les hores de classe i les combinacions de la nostra oferta educativa, per tal de poder donar resposta a les necessites específiques de cadascun d’ells d’una manera personalitzada i amb el major èxit possible.
  • La comunicació amb els pares, escoles, psicòlegs, etc. és imprescindible al llarg de tot el curs perquè els nostres alumnes se sentin realment acompanyats, guiats i amb forces per afrontar els seus reptes d’autorealització. Amb cada família pautem uns tempos per aquesta comunicació, segons les necessitats de cada alumne i com dur-la a terme perquè sigui rebuda com a coherent. La revisió del planning mensual acostuma a ser un bon moment per posar-nos en contacte.

Una vegada ha començat el mes els alumnes venen a l’acadèmia amb la targeta, si s’ha fet el pagament se’ls fa el rebut, sinó es marca amb una creu la targeta, que compte amb dues sessions de marge. A la tercera és necessari que el pagament es faci abans de la classe.